Green Motion ve çevre

Green Motion Araç Kiralama, gündelik işlerin hem doğrudan hem de dolaylı olarak çevre üzerinde etkisi olduğunu kabul eder. İyi yönetim ve mümkün olan her yerde çevreye duyarlı uygulamaların benimsenmesi yoluyla çevreyi korumak ve iyileştirmek hedefimizdir.

Environmental policy